Skip to main content

Convenant

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 06-02-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Convenant

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Convenant’.

Meerjaren vervangingsprogramma Metro

De rekenkamer onderzocht of de overschrijding op de Oostlijn kon worden opgevangen binnen het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP Metro). Dat lijkt het geval te zijn. Het convenant met de Sta…