Skip to main content

Crisismanagement

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 05-02-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Crisismanagement

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Crisismanagement’.

Advies Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

Op 1 oktober 2013 dienden Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel het Statenvoorstel Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) in. Een stuk dat bij de leden van Provinciale Staten (PS) veel vra…

RISICO’S BEHEERST? Onderzoek naar risicomanagement grondexploitaties

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van grondexploitaties in de gemeente. Het onderzoek is gericht op de wijze waarop de gemeente haar s…

Bestuurlijke nota Onderzoek Aviolanda

De commissie concludeert dat zowel het college als de raad zich niet voldoende bewust zijn van de risico’s die het project Aviolanda met zich meebrengt. Uit ons onderzoek is gebleken dat bij de sta…

Evaluatie risicomanagement van grote projecten

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het risicomanagement van grote projecten. Hiertoe zijn 6 grote projecten onderzocht, waarvan 3 diepgaand. De uitkomst is dat er nog verbeterpunten zi…