Skip to main content

Culturele instellingen

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 05-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Culturele instellingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Culturele instellingen’.

Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cult…

Kansen creëren: positionering en aansturing van de culturele instellingen in Maastricht

Onderzoek naar positionering en aansturing van vier culturele instellingen. Theater en CC/NHMM/Kumulus zijn formeel twee afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Waarom Maastricht een uitzon…

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

‘Het stroomt in Arnhem.’ Maar niet tijdens het verzelfstandigingsproces. De Rekenkamer Arnhem constateert dat met name in de eerste fase te veel dingen niet goed zijn gegaan. Dit heeft gezorgd voor…

Het Culturele Samenspel in Schiedam: een onderzoek naar (de kaders voor) gemeentelijke regievoering in het cultuurdomein

De gemeente Schiedam heeft een duidelijk beeld van wat ze wil met cultuur. Het staat in het Coalitieakkoord van destijds: ‘Cultuur zal een centrale plaats in de stad blijven innemen.’ Cultuur wordt…

Een hele onderneming. Onderzoek naar het stimuleren van cultureel ondernemerschap door provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel ondernemerschap, maar de resultaten daarvan blijven achter bij de verwachtingen. In de onderzochte periode 20…

Cultural governance: nazorg / stand van zaken

Informeren van de raad over bevindingen uit drie jaar nazorg over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural g…