Skip to main content

Cultuur

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
donderdag 05-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Cultuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Cultuur’.

Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cult…

Knokken op eigen kracht – effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft in 2012 fors bezuinigd op sport- en cultuursubsidies. De Rekenkamercommissie stelt vast dat de verenigingen en instellingen deze bezuinigingen met veel veerkracht hebben…

Cultuurbeleid

In opdracht van de rekenkamercommissie gemeente Enschede heeft Van den Hoogen, universitair docent kunstsociologie en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, een vooronderzoek uitgevoerd na…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…

Cultuurhistorie in kaart gebracht – provincie Flevoland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provin…

Cultuurhistorie in kaart gebracht – provincie Zuid-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provin…

Cultuurhistorie in kaart gebracht – provincie Noord-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provin…

Cultuurhistorie in kaart gebracht – provincie Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provin…