Skip to main content

Cultuursubsidies

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
donderdag 05-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Cultuursubsidies

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Cultuursubsidies’.

Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cult…

Subsidies Cultuurpromotie

onderzoek naar het effect van de beleidswijziging voor subsidies cultuurpromotie

Oriënterend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie

De Rekenkamercommissie heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Overbetuwe de bibliotheek aanstuurt via subsidie en controleert.

Een hele onderneming. Onderzoek naar het stimuleren van cultureel ondernemerschap door provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel ondernemerschap, maar de resultaten daarvan blijven achter bij de verwachtingen. In de onderzochte periode 20…

Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg.

De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis en de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de ra…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…