Skip to main content

cycli

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
woensdag 20-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: cycli

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘cycli’.

Timing van onderzoek

Timing is waarschijnlijk de meest genoemde factor als het gaat om doorwerking. Onder timing worden de volgende aspecten verstaan: Het moment waarop het onderzoek wordt gestart. De doorlooptijd van…