Skip to main content

Daklozen

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 18-01-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Den Haag

Tag: Daklozen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Daklozen’.

‘Van de straat’, onderzoek naar maatschappelijke opvang in Den Haag

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Wachten op opvang: maatschappelijke opvang en beschermd wonen onderzocht

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer Amsterdam inzicht te verschaffen in de opvang van dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en in de mogelijke belemmeringen voor de…