Skip to main content

Dashboard

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 20-06-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Dashboard

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Dashboard’.

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2017 plus dashboard

In de rekenkamerbrief is een analyse gemaakt van de informatiepositie van de raad en wel in hoeverre het jaarverslag heldere informatie geeft over de financiën/financiële positie van de gemeente Br…