Skip to main content

Decentralisaties

Aantal berichten met deze tag: 67

Gepubliceerd op:
dinsdag 16-04-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Amersfoort

Tag: Decentralisaties

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Decentralisaties’.

Jeugdhulp in Amersfoort

De onafhankelijke rekenkamer wilde weten of, voor de vormen van jeugdhulp waar in Amersfoort de grootste vraag naar is, de jeugdigen van of via de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunn…

De zorg voor elkaar? Een verkenning van het speelveld van de drie decentralisaties in de gemeente Krimpenerwaard

De verkenning geeft een overzicht van het speelveld van de drie decentralisaties, zoals toegangsvormen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en een SWOT-analyse. Het eindresultaat bestaat uit een…

Rekenkameronderzoek ‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

De onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar het begrip ‘eigen kracht’. Een begrip dat vaak gebruikt wordt als we het hebben over zorg en ondersteuning voor i…

Tussenstand uitvoering Jeugdhulp in Alkmaar

De rkc heeft de peilstok gestoken in het reilen en zeilen van de jeugdhulp in Alkmaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat Alkmaar goed op weg is, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn en dat d…

Nieuw informatiedocument 3D’s

De NVRR heeft opdracht gegeven tot actualisatie van het ‘Informatiedocument 3Ds’, waarvan het origineel stamt uit oktober 2014. Aanleiding voor het eerste document was dat gemeenten vanaf 1 januari…

NVRR geeft eerste Inspiratiedocument uit met overzicht van best practices in rekenkameronderzoek sociaal domein

Het Inspiratiedocument biedt een overzicht van best practices van een vijftiental rekenkameronderzoeken (gepubliceerd in 2016-2017). In dit document is vanuit twee invalshoeken bezien wat interessa…

Hoe draait de dagbesteding?

De RKC concludeert dat de veranderingen ikv de nieuwe Wmo zichtbaar worden in de uitvoering van de dagbesteding. De gemeente zet maatwerkvoorzieningen dagbesteding in voor de meest kwetsbare mens…

Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

De rekenkamer wil met het onderzoek inzicht bieden in het functioneren van de sociale wijkteams. De rekenkamer wil graag meer inzicht in de uitvoering van de sociale wijkteams en daarom luisteren n…

Informatiedocument 3D’s Actualisatie 2017 – berekend op de nieuwe taken?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken in het sociale domein. Dit was in oktober 2014 aanleiding voor de Commissie Digitaal Kennisdelen van de NVRR …

Inspiratiedocument 3D’s Handreikingen voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft Bureau voor Economische Argumentatie geïnventariseerd welke onderzoeken door lokale rekenkamers en rek…