Skip to main content

Deelnemingen

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 18-04-2019
Gepubliceerd door:
Zuidelijke Rekenkamer

Tag: Deelnemingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Deelnemingen’.

Handreiking Financiele Bindingen provincie Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en contr…

Handreiking Financiele Bindingen provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en contr…

Grip op Westpoort Warmte: warme band of koele relatie?

In Grip op Westpoort Warmte doet de rekenkamer onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WPW).

De raad op afstand

Dit rapport geeft inzicht op welke onderdelen de invulling van governance (deelneming aan private vennootschappen) goed verloopt en welke aspecten om meer aandacht vragen. Het onderzoek richt zich …

“Deelnemingen: overzicht en inzicht”

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over deelnemingen. Het onderzoek is mede uitgevoerd door Integis BV in opdracht van de Rek…

Verbondenheid schept verantwoordelijkheid

De RKC heeft een onderzoek verricht naar het deelnemingenbeleid van de gemeente Den Helder met als doel meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de gemeente en de verbonden partijen. Binnen …