Skip to main content

Delta

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 17-04-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Tag: Delta

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Delta’.

Delta: comfortabele en knellende verbinding

Onderzocht is op welke wijze de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uitoefenen op verbonden partij Delta. De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide …