Den Helder

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 17-07-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Den Helder

Tag: Den Helder

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Den Helder’.

Met goed beleid meer resultaat

Eind 2010 jaar is de beleidsgerichte van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder afgesloten (2006-2009, verlengd tot en met 2010). Aan het begin van dit jaar heeft de gemeenteraa…

Het Wmo-beleid in Den Helder; onderweg maar het kan veel beter

De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Wmo-beleid van de gemeente. Vijf van de negen prestatievelden werden nader onderzocht. Daarmee is geko…

Op weg naar een beter subsidiebeleid

De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatsc…

Quick Scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder

Doelstelling van de quick scan is het verbeteren van de sturende functie van het coalitieprogramma als meerjarig sturingsinstrument voor raad en college ten aanzien van het te voeren beleid in de g…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.