Skip to main content

Dienstverlening

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
donderdag 18-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Westland, Griffie

Tag: Dienstverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Dienstverlening’.

Complexe dienstverlening in Westland

Hoe ervaren inwoners en ondernemers met complexe vragen de gemeentelijke dienstverlening? Is verschil waarneembaar tussen de diverse taakvelden en wat kan men van elkaar leren?

Mystery guest onderzoek 2020 – Onderzoek dienstverlening

De rekenkamer heeft door het bureau Store Support een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de klantcontacten van de gemeente Arnhem door inzetten van mystery guests. De eerste kee…

Werken aan perspectief. Een onderzoek naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2018 welke kenmerken uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan de dienstverlening aan deze do…

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Ooststellingwerf

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Weststellingwerf

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Opsterland

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Mystery guest-onderzoek

In dit onderzoek is gekeken hoe klantgericht de gemeente is. Aan de hand van mystery guests is onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid van de gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen.

De lat langs de ondernemende stad – deel II Dienstverlening

Apeldoorn stelt in publicaties dat de gemeente de rode loper ui legt voor bedrijven. De gemeente heeft de afgelopen jaren geInvesterrd in een verdere professionalisering van deze dienstverlening. D…

Evaluatie Kulturhusconcept

Het kulturhusconcept is een concept waarbij samenwerkingsvormen ontstaan tussen dienstverleners om zodoende de diensten die zij leveren in stand te houden of kwalitatief te verbeteren. Het concept …

Digitale dienstverlening gepeild

In de lijn met de landelijke ontwikkeling op het gebied van e-dienstverlening is HDSR voortvarend gestart met de digitale dienstverlening. In de realisatie is stagnatie opgetreden. Er is geen helde…