Skip to main content

Digitale dienstverlening

Aantal berichten met deze tag: 25

Gepubliceerd op:
vrijdag 21-02-2020
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Digitale dienstverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Digitale dienstverlening’.

De zoektocht naar digitale beleidsdocumenten

De rekenkamer heeft de online vindbaarheid van beleidsinformatie onderzocht. De verbetering van de vindbaarheid van beleidsinformatie verdient aandacht en actie.

Quick Scan – Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer

Gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige data van burgers. Dienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Tegelijkertijd neemt de dreiging van cybercrime toe. Dit onderstreept het belang va…

Informatievoorziening aan burgers: resultaten Doe Mee-onderzoek 2017

Dit rapport bevat de uitkomsten van het gezamenlijke Spotdag-onderzoek van 2017, waar specifieke vragen aan zijn toegevoegd voor de gemeente Krimpenerwaard over de informatievoorziening op de gemee…

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil…

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Ooststellingwerf

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Weststellingwerf

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Digitale dienstverlening: Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Opsterland

Rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening vi…

Persoonsgebonden archivering: Succes of niet? Rekenkameronderzoek naar de vindbaarheid van gemeentelijke archiefstukken

De Rekenkamer Zeist heeft in 2016 een kort onderzoek, de zogenaamde Quick Scan, uitgevoerd naar de opslag en vindbaarheid van documenten. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd. De aanbeveling…

Gespot digitale dienstverlening van de overheid

Op maandag 10 oktober 2016, de eerste landelijke ‘Spotdag’, trok de Algemene Rekenkamer in vijftien gemeenten op met lokale rekenkamer(commissie(s) om onderzoek te doen naar digitale dienstverlenin…