Skip to main content

Digitale veiligheid

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
dinsdag 30-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heemstede

Tag: Digitale veiligheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Digitale veiligheid’.

Verkennend onderzoek naar de inzet van digitale middelen bij het politiewerk

De Rekenkamercommissie van Heemstede heeft laten onderzoeken welk beleid er is op het gebied van veiligheid, wat de invloed is van de raad en welke rol digitale middelen spelen bij de veiligheid. V…

Onderzoek digitale veiligheid

De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De onderzoek…

Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda

De Rekenkamer Breda heeft het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan onderzocht, zowel de digitale beveiliging, als de fysieke beveiliging, de inrichting van de organisatie, als de c…

Informatieveiligheid – provincie Zuid-Holland

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid – provincie Flevoland

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid – provincie Noord-Holland

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid – provincie Utrecht

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Digitale veiligheid

De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag…