Skip to main content

Digitalisering

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 21-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Digitalisering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Digitalisering’.

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil…

Opwaarderen: borgen van publieke waarden in de digitale samenleving : rapport Rathenau instituut

Samenvatting Rapport Opwaarderen Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving De verregaande digitalisering van de samenleving roept fundamentele ethische en maatschappelijke vraagstukken…

Persoonsgebonden archivering: Succes of niet? Rekenkameronderzoek naar de vindbaarheid van gemeentelijke archiefstukken

De Rekenkamer Zeist heeft in 2016 een kort onderzoek, de zogenaamde Quick Scan, uitgevoerd naar de opslag en vindbaarheid van documenten. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd. De aanbeveling…

Hoe maak je een toegankelijke PDF?

Documenten en toegankelijkheid Documenten en toegankelijkheid geeft je inzicht in aanpak, organisatie en beschrijft best practices van bruikbare en toegankelijke content en documenten. We helpen je…

Papierloos vergaderen en werken: een overzicht van apps: presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Het aantal apps voor de smartphone of tablet groeit enorm. Hoe vind je tussen al die apps de meest interessante voor jouw onderzoek? We hebben een aantal interessante apps geselecteerd.

Visual storyboard: van onderzoek naar animatie: presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Een visueel storyboard kan een animator helpen bij het ontwerpproces, maar kan in een vroeg stadium ook duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen: zó gaan we onze boodschap vertellen.

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant

De rekenkamer heeft in de maanden april tot en met augustus 2014 onderzocht of de provincie Noord-Brabant voldoende heeft gewaarborgd dat de informatie in het stadium van volledig digitaal werken e…