Skip to main content

Doelbereik

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 28-05-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Tag: Doelbereik

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doelbereik’.

Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie het inzicht in en overzicht van de gemeenteraad in de realisatie van de doelen voor de Wmo en de Jeugdwet (en het daarop gebaseerde lokale beleid) te…

Quickscan Afvalbeheer gemeente Breda. Een onderzoek naar doelmatigheid en doelterffendheid

In de quickscan is onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda is. Daartoe zijn de milieuprestaties, kostenprestaties en servi…