Skip to main content

Doelgroepbereik

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 21-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Doelgroepbereik

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doelgroepbereik’.

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil…

Europese subsidies in Zeeland

In dit rapport beschrijft de Rekenkamer op welke wijze Europese gelden worden verworven, welke fondsen en programma’s daarmee gemoeid zijn. Ook wordt bezien hoe de Europese projecten zich verhouden…

Evaluatie Wmo-beleid in Alkmaar ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

De rkc Alkmaar heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Alkmaars Wmo-beleid. De belangrijkste conclusie is dat het niet vast te stellen is of het Wmo-beleid doeltrefend is, onder meer doordat d…