Skip to main content

Doelmatige inkoop

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 09-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Tag: Doelmatige inkoop

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doelmatige inkoop’.

Rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen

Het onderzoek beoorgt inzicht te bieden in de inzet van inkoop en aanbesteding in de gemeente Sittard-Geleen in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Inkoop bij de provincie Drenthe (eindrapport)

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale …

Inkoop bij de provincie Drenthe (rapport van Bevindingen)

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale …