Skip to main content

Doelmatigheid

Aantal berichten met deze tag: 38

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-02-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Doelmatigheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doelmatigheid’.

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en in hoeverre dit zorgt voor een d…

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Subsidies vergaren, op kosten besparen?

De gemeente Enschede heeft een subsidiebureau, dat zich (succesvol) bezig houdt met het vergaderen van subsidies. De cofinanciering en mate waarin subsidies doelmatig en doeltreffend worden besteed…

Vergunningverlening door OWO-VTH

Onderzoek naar de kwaliteit van het proces van de vergunningverlening door de gezamenlijke afdeling van drie gemeenten.

Toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein

Onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt. Ook de samenwerking …

Werken aan perspectief. Een onderzoek naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2018 welke kenmerken uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan de dienstverlening aan deze do…

Onderzoek inkoop- en aanbestedingen

Het onderzoek is een coproductie van onderzoeksbureau Unravelling en de rekenkamercommissie. We hebben interviews en deskresearch als onderzoeksmethoden gehanteerd. De belangrijkste aanbevelingen u…

Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij …

Juridische Kwaliteitszorg: onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Ooststellingwerf

De rkc deed onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg. Raadsleden hadden hier zorgen over. Het onderzoek richt zich op het systeem van de juridische kwaliteit (opzet, bestaan, werking).