Skip to main content

Doelmatigheidsonderzoek

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
vrijdag 25-09-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Doelmatigheidsonderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doelmatigheidsonderzoek’.

Europese subsidies in Zeeland

In dit rapport beschrijft de Rekenkamer op welke wijze Europese gelden worden verworven, welke fondsen en programma’s daarmee gemoeid zijn. Ook wordt bezien hoe de Europese projecten zich verhouden…

Onderzoeksmethoden en –technieken

Rekenkameronderzoek kan plaatsvinden met behulp van verschillende methoden en technieken. Traditioneel rekenkameronderzoek De belangrijkste elementen bij het ontwerpen van een traditioneel onderzoe…

Cultuurbeleid

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresult…

Proces Bouwaanvraag gemeente Leerdam

Het proces van een bouwaanvraag is onderzocht en vergeleken met aanvragen in gemeenten vergelijkbaar aan Leerdam. Er is antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het proces in Leerdam doelmatig word…