Skip to main content

Doeltreffendheid

Aantal berichten met deze tag: 65

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-02-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Doeltreffendheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doeltreffendheid’.

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en in hoeverre dit zorgt voor een d…

Schuldhulpverlening, hoe de gemeente haar inwoners met schulden helpt.

De betrokken schuldhulpverleners, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers hebben hart voor de zaak. De effectiviteit van het is echter nog niet optimaal en de raad krijgt onvoldoende sturings- …

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Subsidies vergaren, op kosten besparen?

De gemeente Enschede heeft een subsidiebureau, dat zich (succesvol) bezig houdt met het vergaderen van subsidies. De cofinanciering en mate waarin subsidies doelmatig en doeltreffend worden besteed…

Doorzakken of doorpakken? Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Zundert

In het licht van signalen over een problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, is de Rekenkamercommissie Zundert in het voorjaar 2019 met een onderzoek gestart naar de doeltreffend…

Vergunningverlening door OWO-VTH

Onderzoek naar de kwaliteit van het proces van de vergunningverlening door de gezamenlijke afdeling van drie gemeenten.

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Opmeer

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties…

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Medemblik

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties…

Toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein

Onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt. Ook de samenwerking …