Skip to main content

Doemee onderzoek

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 28-12-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Schagen

Tag: Doemee onderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doemee onderzoek’.

DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap

Het onderzoek richt zich op de vraag “In hoeverre voldoen gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”

Informatievoorziening aan burgers: resultaten Doe Mee-onderzoek 2017

Dit rapport bevat de uitkomsten van het gezamenlijke Spotdag-onderzoek van 2017, waar specifieke vragen aan zijn toegevoegd voor de gemeente Krimpenerwaard over de informatievoorziening op de gemee…

Afhandeling meldingen

Gemeenten hebben de kwaliteit van de publieke dienstverlening hoog in het vaandel staan en hebben steeds meer aandacht voor de adequate afhandeling van meldingen. De afhandeling van de meldingen is…