Doorwerking

Aantal berichten met deze tag: 41

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Doorwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doorwerking’.

Opvolgingsonderzoek Rekenkamerrapporten 2014-2018

Voerde het college raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken uit en zorgde dat voor de nodige verbeteringen? Hoe is opvolging en bewaking van raadsbesluiten geborgd en welke lessen zijn te trekken …

Wat doen we er uiteindelijk mee?: doorwerkingsonderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de conclusies en aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, vastgesteld zijn via een raadsbesluit en een concreet aantoonbaar vervolg is gegeven…

Handreiking meten van doorwerkingen rekenkamerproducten

Lokale rekenkamers en rekenkamercommissies hebben tot taak om te controleren of het gemeentelijke, provinciale c.q. waterschapsbeleid overeenkomstig de begroting (en dus rechtmatig) is uitgevoerd e…

Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal

De rekenkamercommissie van Veenendaal heeft onderzocht hoe de doorwerking is geweest van enkele door rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken. In samenhang hiermee is ook aandacht besteed aan he…

Folder Ontwikkelteam

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden…

Flyer Rekenkamerkompas

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het openbaar bestuur. Dat vereist dat uw rekenkamer(commissie) zelf ook professioneel werkt. Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over …

Presentatie Rekenkamerkompas NVRR Jaarcongres 2017

Presentatie over het Rekenkamerkompas gehouden door Etienne Lemmens en Vincent van Stipdonk op het NVRR Jaarcongres op 12 mei 2017.

Doorwerkingsonderzoek: richtingwijzers voor kaderstelling en financiele projectbeheersing

De rekenkamer Zeist verrichte een doorwerkingsonderzoek naar de mate waarin haar aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling invulling hebben gekregen. En verkende in een bep…

Rituele dans of Samenspel?: evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken 2011 – 2015

In 2016 beoordeelde de rekenkamercommissie Oss de doorwerking van rekenkameronderzoeken uit de periode 2011-2015. Met doorwerking bedoelen we dat aanbevelingen uit rekenkamerrapporten zijn uitgevoe…

Met focus vooruit! Vervolgonderzoek Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’s-Hertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevo…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.