Skip to main content

Doorwerkingsonderzoek

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
maandag 13-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Doorwerkingsonderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Doorwerkingsonderzoek’.

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Schiedam

Het rapport bevat de weergave van het onderzoek naar het bereik en het effect van de aanbevlingen in de rekenkamerraporten over de jaren 2013-2016.

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Vlaardingen

Betreft de uitkomsten van het onderzoek naar het bereik en effect van de aanbevelingen door de Rekenkamercommissie in de rapportges over de jaren 2013-2016.

Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met…

Doorwerkingsrapport Plausibiliteit Bezuinigingen

Het betreft een doorwerking van het rapport ‘Plausibiliteit Bezuinigingen’ uit 2013. Dit betrof een onderzoek naar de mate waarin het lukte om de in de begroting opgenomen taakstellingen te realise…

Uit de la gekomen: een onderzoek naar de doorwerking van rekenkameronderzoek in de gemeente Ede

In dit onderzoek staat centraal wat de effecten van rekenkameronderzoek zijn en wat de gemeente met de adviezen van de Rekenkamercommissie heeft gedaan.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Flevoland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Noord-Holland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Utrecht

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Zuid-Holland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Doorwerkingsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

De rekenkamer wil nagaan in welke mate er sinds 2012, toen het onderzoek Onderwijsachterstandenbeleid is aangeboden aan de raad, positieve ontwikkelingen te melden zijn over het Onderwijsachterstan…