Skip to main content

Dossiers

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-11-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Dossiers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Dossiers’.

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

Organisatorische knelpunten handhavingsdossiers

Onderzoek naar organisatorische knelpunten met betrekking tot het afhandelen van de handhavingsdossiers 2010-204