Skip to main content

Drie vragen

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
woensdag 20-04-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Drie vragen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Drie vragen’.

Uitkomst “De drie Vragen” – Vergoedingen van externe leden (2016)

Budgetten van rekenkamers en vergoedingen van leden houden de gemoederen al geruime tijd bezig. Vanuit kwaliteitsoogpunt misschien een minder interessant gegeven, maar er zijn signalen dat de vergo…

Uitkomst “De Drie Vragen” over evaluaties (2015)

In deze ‘Drie Vragen’ vroegen wij onze leden of en hoe zij elk individueel rekenkamerproduct evalueren. Tevens is gevraagd naar een eventueel vast formulier/format dat daarvoor wordt gebruikt.

Nulmeting kwaliteitszorg – “De Drie Vragen” (2013)

In het najaar van 2013 heeft het “Team de 3 vragen” een vragenlijst rondgestuurd, waarin gevraagd werd naar de professionele ondersteuning van de rekenkamercommissie en naar de producten die de rek…

Drie vragen over doorwerking (2012)

In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Het doel was te achterhalen op welke manier de leden bezig zijn met de doorwerking van hun…

Resultaten enquête Doorwerking

In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke wijze leden bezig zijn met de doorwerking van hun ra…

Resultaten “De Drie Vragen” over intercollegiaal contact (2011)

In november 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg in het kader van “De Drie Vragen” weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over int…

Resultaten “De drie Vragen” website NVRR (2011)

Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over de website van de NVRR en wat er zou kunnen…

Resultaten “De Drie Vragen” over kwaliteitszorg (2011)

Medio januari 2011 heeft de werkgroep kwaliteit een enquête uitgezet bij de leden van de NVRR om na te gaan hoe zij denken over kwaliteit en welke prioriteiten zij zouden stellen. Dit is het samenv…

Matrix uitgebreide beantwoording “De Drie Vragen” Kwaliteitszorg (2011)

Uitgebreide antwoorden op de vragen per categorie van de enquête over kwaliteitszorg in 2011