Skip to main content

Drugsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 30-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie gemeente Zundert

Tag: Drugsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Drugsbeleid’.

Doorzakken of doorpakken? Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Zundert

In het licht van signalen over een problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, is de Rekenkamercommissie Zundert in het voorjaar 2019 met een onderzoek gestart naar de doeltreffend…

Klare wijn schenken: onderzoek doeltreffendheid op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid Achtkarspelen

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie nagaan wat de doeltreffendheid is van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen.