Skip to main content

Duurzaam inkopen

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 18-03-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: Duurzaam inkopen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Duurzaam inkopen’.

Effectiviteit van Duurzaam inkopen

Ondanks stevige ambities tav duurzaam inkopen, scoort Zoetermeer vergeleken met andere gemeenten niet hoog. Hoe doelmatig en doeltreffend is het beleid? Een onderzoek naar mogelijkheden om via duur…

Duurzaam inkopen en aanbesteden provincie Limburg

In de periode maart – juni 2014 heeft de rekenkamer onderzocht hoe de provincie Limburg haar duurzaam inkopen beleid heeft vormgegeven en hoe de uitvoering daarvan is verlopen in de periode 2009 to…

Inkoop bij de provincie Drenthe (rapport van Bevindingen)

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale …