Skip to main content

Duurzaam

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Harlingen

Tag: Duurzaam

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Duurzaam’.

Rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Duurzame gebiedsontwikkeling

Zoetermeer wil de komende jaren ruim 10.000 nieuwe woningen bouwen, de Schaalsprong. Die opgave moet binnenstedelijk gerealiseerd worden en gaat samen met een kwaliteitsimpuls en ontwikkeling van d…

Duurzaamheid gemeente Ede: Ligt de gemeente op koers om haar doelen te behalen?

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of de gemeente Ede op koers ligt met het duurzaamheidsbeleid. De Startnotitie duurzaamheid voor de periode 2015-2018 is hierbij het vertrekpunt.

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick sc…

Evaluatie duurzame bereikbaarheid

De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Alkmaar (KDB) is in 2009 vastgesteld. De nota geeft een visie op verkeer en vervoer tot 2020 met een ‘doorkijk’ naar 2030. Een kernbegrip in de Kadernota is ‘du…