Skip to main content

Duurzaamheid

Aantal berichten met deze tag: 30

Gepubliceerd op:
donderdag 02-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Duurzaamheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Duurzaamheid’.

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

Verduurzaming van de landbouw is een belangrijk speerpunt van Drenthe, Fryslân en Groningen. Zij hebben te weinig zicht op de resultaten. De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan bij te houden wat de …

Rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Duurzaamheid gemeente Ede: Ligt de gemeente op koers om haar doelen te behalen?

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of de gemeente Ede op koers ligt met het duurzaamheidsbeleid. De Startnotitie duurzaamheid voor de periode 2015-2018 is hierbij het vertrekpunt.

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick sc…

De knop om – lessen voor de energietransitie

Van de analyse van het besluitvormingsproces kan veel geleerd worden. In de kern komt het erop neer dat de energietransistie in de bestaande stad op alle fronten meer gestructureerd aangepakt moet …

Grip op Westpoort Warmte: warme band of koele relatie?

In Grip op Westpoort Warmte doet de rekenkamer onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WPW).

Rapport Klimaatneutraal in 2025 met hernieuwde energie

De doelstelling uit 2009 om heel Bergeijk in 2025 energieneutraal te laten zijn is nog haalbaar voor zover het de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie betreft. Maar een besparing van 60% op fossi…

Onderzoek gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Soest

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de mogelijkheden die de gemeente heeft om de effectiviteit van het beleid te ve…

Voortgang energietransitie Leeuwarden

Duurzaamheid en duurzame energie staan al jaren hoog op de agenda van de gemeente Leeuwarden. De Rekenkamer onderzocht in hoeverre het ingezette beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen v…

Duurzaamheid The Next Step

De Eindhovense duurzaamheidsambities voor CO₂reductie en energieneutraal in 2045 zijn hoog. Het Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen, geïnspireerd op The Natural Step, is zonder ingrijpe…