Skip to main content

Duurzaamheidsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 28-10-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Duurzaamheidsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Duurzaamheidsbeleid’.

Doeltreffendheid en Doelmatigheid Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering, gemeente Medemblik

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het vormgeven en uivoeren van beleid op het gebied van duurzaamheid. Medemblik wil ook een voorbeeldrol vervullen. De RKC heeft vanuit dat perspectief vier …

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick sc…

Oranje is het nieuwe groen: onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

Op diverse onderdelen zoals Ambitie versus realisatie, uitvoering, participatie, lerend vermogen en toekomst kunnen conclusies worden getrokken. Ambitie versus realisatie: doelstellingen zijn nog n…