Skip to main content

Duurzame ontwikkeling

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 01-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

Tag: Duurzame ontwikkeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Duurzame ontwikkeling’.

Duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittaslow

Gezien de beperkte middelen en personele capaciteit, zijn de inspanningen die de gemeente doet rond duurzaamheid, en het enthousiasme waarmee de gemeente dat doet, groot. Dit is echter onvoldoende …

Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen

Op 21 december 2011 nam de gemeenteraad vrijwel unaniem de motie aan om Stichtse Vecht aan te melden als Millenniumgemeente en zich in te spannen voor minimaal twee projecten. De gemeente heeft ve…

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2009 de resultaten van haar onderzoek naar de maatregelen die de drie Noordelijke provincies in de periode 2000-2008 nemen, in het belang van een duurzame on…

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2009 de resultaten van haar onderzoek naar de maatregelen die de drie Noordelijke provincies in de periode 2000-2008 nemen, in het belang van een duurzame on…

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2009 de resultaten van haar onderzoek naar de maatregelen die de drie Noordelijke provincies in de periode 2000-2008 nemen, in het belang van een duurzame on…