Skip to main content

Duurzame warmtevoorziening

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 07-03-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Duurzame warmtevoorziening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Duurzame warmtevoorziening’.

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Na een verkennend onderzoek heeft de rekenkamer besloten om nader onderzoek te doen naar het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening.