Skip to main content

Economie

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
woensdag 19-10-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch

Tag: Economie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Economie’.

Met focus vooruit! Vervolgonderzoek Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’s-Hertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevo…

Regionale economie: Werk aan de Winkel – Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de economie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevorderen en de regiona…

Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland – Almere

Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de eco…

Vaart maken bij tegenwind, onderzoek naar Versnellingsagenda provincie Utrecht

Begin 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om actief bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis met het opstellen van de Versnellingsagenda Utrecht. Doel van de Versnellingsagen…

Vitaal platteland provincie Flevoland

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Vitaal platteland provincie Noord-Holland

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Vitaal platteland provincie Utrecht

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Vitaal platteland provincie Zuid-Holland

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV…

Provinciaal economisch beleid provincie Utrecht

De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. Deze taken bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acq…

Provinciaal economisch beleid provincie Zuid-Holland

De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. Deze taken bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acq…