Skip to main content

Economisch beleid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 05-03-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Economisch beleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Economisch beleid’.

Een mozaïek van ambities en belangen, Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds de fusie in 2011 de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. Er is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van …

What’s in it for Oss? De kunst van het samenwerken in het economisch domein

De gemeente Oss is een actieve deelnemer in economische samenwerkingsverbanden. Wat de activiteiten opleveren in termen van extra banen of een beter vestigingsklimaat, is niet goed vast te stellen.