Skip to main content

Economische groei

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-06-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Economische groei

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Economische groei’.

Project 1012: een onderzoek naar de aanpak van de Amsterdamse oude binnenstad

Hoewel onder meer verbeteringen in de openbare ruimte en stijgende vastgoedprijzen aanwijzingen zijn voor een economische opwaardering, heeft deze opwaardering niet geleid tot het gewenste diverse …

De lat langs de ondernemende stad – deel I Topsectorenbeleid

De gemeente Apeldoorn zet in het programma “De ondernemende stad” in op economische groei in 5 topsectoren. Het beleid is gericht op versterking van samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellin…

Delft als centrum van kennis en innovatie

In 2005 heeft de Delftse rekenkamer onderzocht of het kennisstadbeleid succesvol was. Omdat Delft kennisstad speerpunt van beleid is gebleven heeft de rekenkamer vijf jaar later opnieuw onderzoek l…