Skip to main content

Effect van herindeling

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-07-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Effect van herindeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Effect van herindeling’.

Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de financiële effecten als …

Effect van herindeling

Bij wet van 29 mei 2006 werden de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwkoop ingaande 1 januari 2007. Doelstelling van de vrijwillige samenvoeging was ver…

Persbericht: Rekenkamer is voor raad actieve steun in meeste gemeenten

In 380 van de 415 Nederlandse gemeenten bestaat een actieve rekenkamer of rekenkamercommissie. Dat komt overeen met 91,6 % van de gemeenten. In 20 gemeenten is de afgelopen twee jaar de rekenkamer …