Skip to main content

Effect van rekenkamerrapporten

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 13-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Effect van rekenkamerrapporten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Effect van rekenkamerrapporten’.

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Schiedam

Het rapport bevat de weergave van het onderzoek naar het bereik en het effect van de aanbevlingen in de rekenkamerraporten over de jaren 2013-2016.

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Vlaardingen

Betreft de uitkomsten van het onderzoek naar het bereik en effect van de aanbevelingen door de Rekenkamercommissie in de rapportges over de jaren 2013-2016.

Effect van de rekenkamerrapporten in de raadsperiode 2010 – 2014

De Rekenkamer heeft in de periode van 2010 tot en met begin 2014 een aantal onderzoeken uitgevoerd en daarover rapporten uitgebracht. Met dit onderzoek is nagegaan of deze rapporten effecten hebben…