Skip to main content

Effecten

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 01-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Midden-Drenthe

Tag: Effecten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Effecten’.

Rekenkameronderzoek in de gemeente Midden-Drenthe (2008-2017)

In dit rapport worden de opbrengsten van 12 jaar rekenkamercommissie Midden-Drenthe geëvalueerd. De werking van de rekenkamercommissie en een overzicht van de behandelde dossiers tussen 2008 en 201…

Effecten herindeling gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren. Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de raad…

Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst.

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten van de bezuinigingen zijn die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en of daarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad.