Skip to main content

Effectindicatoren

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 30-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Effectindicatoren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Effectindicatoren’.

Veiligheid en zorg – persoonsgerichte aanpak (pga)

De persoonsgerichte aanpak is vanuit de praktijk gestart. Het is nu zaak deze op papier te zetten inclusief goede effectindicatoren. T.a.v. toepasbaarheid in het Sociaal Domein beperkt de rkc zich …

Rekenen voor Duurzaam Leiden

Het duurzaamheidsbeleid van Leiden is erg versnipperd. Slechts een paar prestatie- en effectindicatoren zijn voorzien van harde doelstellingen en het is niet mogelijk deze onderling te vergelijken….

Quick scan Programmabegroting 2011

Door een werkgroep uit de raad is gevraagd hoe de rkc aankijkt tegen de resultaten van het verbeterproces programmabegroting. Dit proces was een vervolg op de onderzoeken van de rkc uit 2005 en 200…