Skip to main content

Effectiviteit

Aantal berichten met deze tag: 38

Gepubliceerd op:
maandag 11-01-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Schagen

Tag: Effectiviteit

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Effectiviteit’.

Onderzoek woningbouw in Schagen

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Woningbouw in Schagen om te weten te komen wat de effectiviteit is van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari …

Klimaatbeleid – onderzoek naar de effectiviteit van het Wageningse klimaatbeleid

De Rekenkamer heeft het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van het klimaatbeleid. Er is veel gedaan maar het beleid schiet tekort om in 2030 de…

Rekenkameronderzoek Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Vijf rekenkamercommissies hebben, i.s.m. een onderzoeksbureau, de doeltreffendheid onderzocht van een gemeenschappelijk Reinigingsbedrijf.

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s) adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Rapportage subsidiebeleid gemeente Tiel

In het rapport komt onder andere een oordeel naar voren over de doelmatigheid van het subsidiebeleid, er wordt inzicht geboden in de effectiviteit van het subsidiebeleid.

Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvel…

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

‘Het hoofd van de gemeente zit achterin de bus’: verbonden partijen bij de gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg heeft samen met de gemeente Coevorden Verbonden Partijen onderzocht. In hoeverre kan de gemeenteraad de verbonden partijen sturen en controleren?

Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht

Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht boekt redelijke resultaten. De effectiviteit kan worden vergroot door de inzet van re-integratiebeleid te richten op groepen met een zwakke po…

Flyer Rekenkamerkompas

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het openbaar bestuur. Dat vereist dat uw rekenkamer(commissie) zelf ook professioneel werkt. Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over …