Skip to main content

Efficiëncy

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
zondag 02-12-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap van Delfland

Tag: Efficiëncy

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Efficiëncy’.

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium v…