Skip to main content

Energie

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
donderdag 09-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Energie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Energie’.

Raad weten met energie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de passendheid van het gemeentelijk beleid, de doelstellingen, beleidsinstrumenten en maatregelen en de raden te laten zien hoe zij hun rol go…

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick sc…

De knop om – lessen voor de energietransitie

Van de analyse van het besluitvormingsproces kan veel geleerd worden. In de kern komt het erop neer dat de energietransistie in de bestaande stad op alle fronten meer gestructureerd aangepakt moet …

Energie in transitie

De 5 provinciale rekenkamers hebben samen in kaart gebracht hoe ver de 12 provincies zijn met energietransitie. Hierover hebben zij aanbevelingen gedaan aan PS.

Grip op Westpoort Warmte: warme band of koele relatie?

In Grip op Westpoort Warmte doet de rekenkamer onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WPW).

Voortgang energietransitie Leeuwarden

Duurzaamheid en duurzame energie staan al jaren hoog op de agenda van de gemeente Leeuwarden. De Rekenkamer onderzocht in hoeverre het ingezette beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen v…

Oranje is het nieuwe groen: onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

Op diverse onderdelen zoals Ambitie versus realisatie, uitvoering, participatie, lerend vermogen en toekomst kunnen conclusies worden getrokken. Ambitie versus realisatie: doelstellingen zijn nog n…

Provinciaal geld op afstand: provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en daar circa € 272 miljoen beschikbaar voor gesteld. De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de pr…

Naar een noordelijke kenniseconomie

Dit rapport betreft het onderzoek naar de door de drie noordelijke provincies gewenste en gesubsidieerde transitie naar een kenniseconomie. De provincies hebben hiervoor drie zogeheten clusterorgan…

Energie in beweging – van zaaien naar oogsten

In 2013 heeft de Noordelijke Rekenkamer haar rapporten over het onderzoek Energie in beweging, van zaaien naar oogsten gepubliceerd. De onderzoeksresultaten zijn in drie afzonderlijke rapporten we…