Skip to main content

Energiebesparing

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 25-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Bergeijk

Tag: Energiebesparing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Energiebesparing’.

Rapport Klimaatneutraal in 2025 met hernieuwde energie

De doelstelling uit 2009 om heel Bergeijk in 2025 energieneutraal te laten zijn is nog haalbaar voor zover het de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie betreft. Maar een besparing van 60% op fossi…

Verkenning Energietransitie Apeldoorn: schakelen naar de hoogste versnelling

Apeldoorn heeft hoge ambities met de energietransitie. Er is een breed pakket maatregelen in werking gezet. Grotere inspanningen op energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn nodig om …

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke effecten specifieke, afzonderlijke energiebesparende maatregelen hebben op het werkelijke energieverbruik in corporatiewoningen.

Van inspanning naar resultaat? Analyse van het Gelderse programma Energietransietie 2012-2015

In 2012 startte de Provincie Gelderland met een specifiek beleidsprogramma om bij te dragen aan de energietransitie in Gelderland. Het provinciale budget daarvoor was € 48 miljoen. In het voorjaar …