Skip to main content

Energietransitie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 09-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Energietransitie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Energietransitie’.

Raad weten met energie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de passendheid van het gemeentelijk beleid, de doelstellingen, beleidsinstrumenten en maatregelen en de raden te laten zien hoe zij hun rol go…

Verdeling onder hoogspanning

Als provincies compensatie en financiële participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken willen regelen, moeten ze het Rijk vragen om landelijke wetgeving. Ook burgerparticipatie bij de energ…