Skip to main content

Enquêtes

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
woensdag 25-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Enquêtes

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Enquêtes’.

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020. Maar de besluitvorming lijkt er wel door …

Kaderstelling

De kaderstelling kan nog beter als de gemeenteraad goed voor ogen houdt wat kaders eigenlijk zijn, als die op het juiste moment met elkaar besproken worden en als ze niet verward worden met doelen.

Enquetes, gesprekken en interviews

Doel van enquêtes, gesprekken en interviews is dat gericht wordt gevraagd naar uitgangspunten, uitvoering en resultaten van het onderzochte beleid. In het kader hiervan kunnen verantwoordelijken, d…