Skip to main content

Erfpacht

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 20-11-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Erfpacht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Erfpacht’.

Erfpacht

Deze pagina bevat informatie over de uitgevoerde onderzoeken. In de tijdlijn staan alle door ons uitgebrachte rapportages en rekenkamerbrieven in het kader van erfpacht sinds 2012.

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn deze uitvoeringsregels gewijzigd. De vraag deed zich voor o…

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom

De rekenkamer start voorlopig geen onderzoek naar de wijzigingen in regels voor erfpacht in Zaanstad. Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om …

Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Het onderzoek van Bureau Erfpacht geeft geen exact antwoord op de vraag welke erfpachters wel en welke erfpachters destijds niet of onvolledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om de canon ver…