Skip to main content

ervaringen met gezamenlijk onderzoek

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
maandag 18-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: ervaringen met gezamenlijk onderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘ervaringen met gezamenlijk onderzoek’.

Lessen en ervaringen met gezamenlijk rekenkameronderzoek

Op 8 februari 2011 is in de Kring Onderzoek van de NVRR het thema ‘gezamenlijk rekenkameronderzoek’ bediscussieerd. In deze notitie worden enkele lessen en ervaringen beschreven voor rekenkamers di…