Skip to main content

Evaluatieonderzoek

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 28-05-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Evaluatieonderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Evaluatieonderzoek’.

Het subsidiebeleid van de gemeente Breda

Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van de subsidieverstrekking door de gemeente Breda in 2011-2015, inzicht in de governance ten aanzien van de subsidies en een korte vergel…

Evaluatie Rekenkamercommissie 2010-2014

Evenals eind 2009 heeft de RKC eind 2013 geëvalueerd wat de effectiviteit van de RKC de afgelopen raadsperiode is geweest. Dit is gemeten door onderzoek te doen naar de doorwerking van de onderzoek…